Punktspiel 
28. November 2020, 16:30
Chemnitz Crashers
v
FASS Berlin