Punktspiel 
10. Oktober 2020, 16:30
Chemnitz Crashers
v
Berlin Blues