Verzahnungsrunde 
16. Februar 2019, 16:30
Chemnitz Crashers
v
TAG Salzgitter Icefighters